Daily Dzikr

Daily Dzikr

1a.jpg
Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan
yang terkutuk.

1b.jpg

1)Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari
pembalasan. (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat. (Al-Fatihah:1-7)

2a.jpg
2b.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1)Alif Laam Miim.(2) Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,(4) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 1-5)
3.jpg
4.jpg

(255)Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (256) Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha ‫‪Mengetahui. (257) Allah Pelindung orang-orang‬‬ yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan‬‬ ‫‪orang-orang yang kafir, pelindung – pelindungnya‬‬ ‫‪ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya‬‬ ‫‪kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah‬‬ ‪penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al‬‬ Baqarah 255 – 257)

5.jpg

(284)Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa
yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.(285) Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda –
bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan:
“Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa):”Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali”.(286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
‬‬kami terhadap kaum yang kafir”. (Al-Baqarah: 284- 286).

taubah129a.jpg

“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung” [At-Taubah : 129].

6a.jpg
6b.jpg

(22) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-
lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (23) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (24) Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang
Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi.Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Hasyr: 22-24)

7a.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.(3) Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, (4) dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (Al-Ikhlas:1-4).

7b.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,(2) dari kejahatan makhluk-Nya,(3) dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita,(4) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul,(5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”
(Al-Falaq:1-5)

8a.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.(2) Raja manusia.(3) Sembahan manusia.(4) dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,(5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.(6) dari (golongan) jin dan manusia.” (An- Naas:1-6).

syuaraa-83.jpg

Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah (ilmu) masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih”
[QS.Asy-Syuaraa(26):83]

doa1.jpg

“Ya Tuhan kami! Berilah kami Isteri kami, anak cucu kami semua menggembirakan hati dan jadikanlah kami sebagai ikutan orang-orang yang taqwa.”

8b.jpg

“Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada
sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepada-Nya tempat kembali.”
8c.jpg

“Kami berpagi hari di atas fitrah Islam, di atas kata keikhlasan, di atas agama Nabi kami: Muhammad saw, dan diatas millah bapak kami: Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang – orang yang musyrik.”

9a.jpg

“Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dari- Mu dalam kenikmatan, kesehatan, dan
perlindungan. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan akhirat.

9b.jpg

“Ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah seorang dari makhluk-Mu berpagi hari dengannya,
adalah dari-Mu semata; tiada sekutu bagi-Mu. Maka bagi-Mu segala puji dan rasa syukur”

9c.jpg

“Ya Rabbi, bagi-Mu segala puji sebagaimana seyogyanya bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.”

9d.jpg

“Aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan
Rasul.”

10a.jpg
10b.jpg

“Maha suci Allah dan pujian bagi-Nya; sebanyak bilangan makhluk-Nya serela diri-Nya setimbangan
‘Arasy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata – kata- Nya.”

10c.jpg

“Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya tidak celaka sesuatupun yang ada di bumi dan di
langit. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

10d.jpg

“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui.”

10e.jpg

“Aku berlindung dengan Kalimatullah yang sempurna, dari kejahatan (makhluk) yang Dia ciptakan.”

11b.jpg

“Ya Allah, sehatkan badanku; Ya Allah, sehatkan pendengaranku; Ya Allah, sehatkan penglihatanku.

11c.jpg

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran; ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau.”

11d.jpg
11e.jpg

“Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu, semampuku. Aku mohon perlindungan dari
kejelekan perbuatku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu (yang Engkau anugerahkan) kepadaku
dan aku mengakui dosa – dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa – dosa melainkan Engkau.”

12a.jpg

“Aku mohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup kekal dan
senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan kepada- Nya aku bertaubat.”

12b.jpg

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana
telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah barakah kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga
Ibrahim. Dia alam ini, Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

12c.jpg

“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar.”
13a.jpg

“Tiada Tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-
Nya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”

13b.jpg

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. aku mohon bertaubat kepada-Mu.”

13c.jpg

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad; hamba-Mu, nabi-Mu, dan Rasul-Mu;
Nabi yang ummi. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta berilah keselamatan sebanyak
yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh pena-Mu, dan yang terangkum oleh kitab-MU.
Ridhailah ya Allah, para pemimpin kami: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semua sahabat, semua
tabi’in dan orang – orang yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan.”

14a.jpg

“Mahasuci Tuhanmu; Tuhan kemuliaan, dari apa – apa yang mereka sifatkan. Keselamatan semoga
tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam.”

To gain  alkautsar

Taipei City
High Speed Network Lab

Udin Harun

Comments are closed.

%d bloggers like this: