Dzikr

Daily Doa and Dzikr

1a.jpg
Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan
yang terkutuk.

1b.jpg

1)Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari
pembalasan. (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat. (Al-Fatihah:1-7)

2a.jpg
2b.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1)Alif Laam Miim.(2) Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,(4) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 1-5)
3.jpg
4.jpg

(255)Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (256) Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha ‫‪Mengetahui. (257) Allah Pelindung orang-orang‬‬ yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan‬‬ ‫‪orang-orang yang kafir, pelindung – pelindungnya‬‬ ‫‪ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya‬‬ ‫‪kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah‬‬ ‪penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al‬‬ Baqarah 255 – 257)

5.jpg

(284)Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa
yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.(285) Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda –
bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan:
“Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa):”Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali”.(286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
‬‬kami terhadap kaum yang kafir”. (Al-Baqarah: 284- 286).

Sabda Rasulullah saw :
Raja dari semua doa mohon pengampunan adalah kau ucapkan : “(Wahai Allah, Engkau Tuhanku, Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau yg menciptaku, dan aku adalah Hamba Mu, dan Aku ada pada janji dan sumpah setiaku (syahadat), dan aku berbuat semampuku (menunaikan janji dan sumpahku itu), aku berlindung pada Mu dari keburukan yg kuperbuat, aku sadari kenikmatan Mu atasku, dan aku sadari pula perbuatan dosa dosaku pada Mu, maka ampunilah aku, karena tiada yg mengampuni dosa kecuali Engkau). Barangsiapa yg mengucapkannya di siang hari dg mendalami maknanya lalu ia wafat dihari itu maka ia masuk sorga, barangsiapa yg mengucapkannya dimalam hari dg mendalami maknanya dan ia wafat sebelum pagi maka ia masuk sorga” (Shahih Bukhari)

taubah129a.jpg

“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung” [At-Taubah : 129].

6a.jpg
6b.jpg

(22) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-
lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (23) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (24) Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang
Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi.Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Hasyr: 22-24)

7a.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.(3) Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, (4) dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (Al-Ikhlas:1-4).

7b.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,(2) dari kejahatan makhluk-Nya,(3) dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita,(4) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul,(5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”
(Al-Falaq:1-5)

8a.jpg

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.(2) Raja manusia.(3) Sembahan manusia.(4) dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,(5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.(6) dari (golongan) jin dan manusia.” (An- Naas:1-6).

syuaraa-83.jpg

Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah (ilmu) masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih”
[QS.Asy-Syuaraa(26):83]

doa1.jpg

“Ya Tuhan kami! Berilah kami Isteri kami, anak cucu kami semua menggembirakan hati dan jadikanlah kami sebagai ikutan orang-orang yang taqwa.”

imran38.jpg

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. – Ali IMron : 38

imran8a.jpg

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”. Ali Imron : 8

alaraaf126.jpg

“Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)”. Al-A’raaf : 126

syuara85.jpg

“jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan,” – Asyuara : 85

hasyr59.jpg

“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” – Alhasyr : 59

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku [Ibrahim : 40].

Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat) [Ibrahim :41]

“Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamaMu.”

8b.jpg

“Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada
sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepada-Nya tempat kembali.”
8c.jpg

“Kami berpagi hari di atas fitrah Islam, di atas kata keikhlasan, di atas agama Nabi kami: Muhammad saw, dan diatas millah bapak kami: Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang – orang yang musyrik.”

9a.jpg

“Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dari- Mu dalam kenikmatan, kesehatan, dan
perlindungan. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan akhirat.

9b.jpg

“Ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah seorang dari makhluk-Mu berpagi hari dengannya,
adalah dari-Mu semata; tiada sekutu bagi-Mu. Maka bagi-Mu segala puji dan rasa syukur”

9c.jpg

“Ya Rabbi, bagi-Mu segala puji sebagaimana seyogyanya bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.”

9d.jpg

“Aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan
Rasul. (3X)”

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” [Thaha : 25-29].

“Ya Allah, tambahkan ilmu dan kepahaman kepada kami”

10a.jpg
10b.jpg

“Maha suci Allah dan pujian bagi-Nya; sebanyak bilangan makhluk-Nya serela diri-Nya setimbangan
‘Arasy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata – kata- Nya.”

10c.jpg

“Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya tidak celaka sesuatupun yang ada di bumi dan di
langit. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

10d.jpg

“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui.”

10e.jpg

“Aku berlindung dengan Kalimatullah yang sempurna, dari kejahatan (makhluk) yang Dia ciptakan.”

11b.jpg

“Ya Allah, sehatkan badanku; Ya Allah, sehatkan pendengaranku; Ya Allah, sehatkan penglihatanku.

11c.jpg

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran; ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau.”

11d.jpg
11e.jpg

“Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu, semampuku. Aku mohon perlindungan dari
kejelekan perbuatku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu (yang Engkau anugerahkan) kepadaku
dan aku mengakui dosa – dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa – dosa melainkan Engkau.”

12a.jpg

“Aku mohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup kekal dan
senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan kepada- Nya aku bertaubat.”

12b.jpg

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana
telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah barakah kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga
Ibrahim. Dia alam ini, Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

12c.jpg

“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar.”
13a.jpg

“Tiada Tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-
Nya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”

13b.jpg

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. aku mohon bertaubat kepada-Mu.”

“Ya Allah, Ya Tuhanku! Rahmatilah aku dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran bagiku sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, Ya Tuhanku! Ingatkanlah aku apa yang aku terlupa daripada ayat-ayat Al-Quran. Ajarkanlah aku daripada Al-Quran apa yang belum aku ketahui. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang; dan jadikanlah Al-Quran itu hujah dan bagiku (untuk menyelamatkan daku di akhirat), wahai Tuhan Sekalian Alam……………”

attahrim8

“Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS At-Tahrim ayat :8 )

doacahaya

Allahummaj’al fii qolbi nuuro, wa fii basori nuuro, wa fii sam’i nuuro,wa ‘an yamiinii nuuro, wa ‘anyasaarii nuuro, wa fauqii nuuro, wa tahti nuuro, wa amamii nuuro, wa kholfi nuuro, waj’allii nuuro.

“Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku, di sebelah atasku, di sebelah bawahku, di depanku, di belakangku dan jadikanlah aku bercahaya.” (HR Bukhary 5841)

“Allahumma Ahyinii Bil Iimaan, Wa Amitnii Bil Iimaan, Wa Adkhilni Jannata Ma’al Iimaan”
– Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan beriman, dan masukkanlah aku ke surga dalam keadaan beriman.

“Ya Allah wahai Tuhan kami, tidak kiranya hinggap (terbeban) satu dosa kepadaku melainkan semoga Engkau ampuni. Tidak tertimpa akan daku walau apa juga kemudaratan melainkan semoga Engkau hapuskan, tidak terhutang walau satu hutang melainkan semoga Engkau menjelaskan, tidak timbul barang satu hajat dari diriku sama hajat yg mengenai hal-hal dunia atau akhirat melainkan semoga Engkau tunaikan, mohon limpah rahmat-Mu juga ya Allah, Tuhasn sebaik-baik yang memberi rahmat.”

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima.”

“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.”

ALLOOHUMMA INNA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIIN, WA ‘AAFIYATAN FIL JASADI, WA ZIYAADATAN FIL ‘ILMI, WA BAROKATAN FIR RIZQI, WA TAUBATAN QOBLAL MAUT, WA ROHMATAN ‘INDAL MAUT, WA MAGHFIROTAM BA’DAL MAUT, ALLOOHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA FII SAKAROOTIL MAUT, …

” Ya Allah sesungguhnya kami memohon keselamatan kepadaMu dalam agama, memohon kesejahteraan atau kesehatan jasmani, memohon tambahan ilmu pengetahuan, memohon rizki yang diberkahi, memohon diterimanya taubat sebelum tiba kematian, mohon mendapatkan rahmat ”

ROBBIGHFIRLII WALIWAALIDAYYA WARHAMHUMAA KAMAA ROBBAYAANII SHOGHIIROO

” Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil ”

13c.jpg

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad; hamba-Mu, nabi-Mu, dan Rasul-Mu;
Nabi yang ummi. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta berilah keselamatan sebanyak
yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh pena-Mu, dan yang terangkum oleh kitab-MU.
Ridhailah ya Allah, para pemimpin kami: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semua sahabat, semua
tabi’in dan orang – orang yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan.”

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” [Albaqoroh : 201]

14a.jpg

“Mahasuci Tuhanmu; Tuhan kemuliaan, dari apa – apa yang mereka sifatkan. Keselamatan semoga
tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam.”

To gain alkautsar

Taipei City
High Speed Network Lab

Udin Harun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: